Kremacja Piekary Śląskie

Nasz zakład pogrzebowy oferuje kremację zwłok. Są to usługi, które świadczymy między innymi dla rodzin osób zmarłych z Piekar Śląskich oraz okolicznych miejscowości. Wszystkie proponowane przez nas usługi wykonujemy z największym szacunkiem dla zmarłego oraz jego bliskich.

Kremacja ciała to bardzo kontrowersyjny temat. Wiele religii oraz społeczeństwo nie jest przychylne do tego procesu z powodu obowiązujących obyczajów i tradycji. Jest to jednak coraz częściej wykonywany zabieg, ze względu na kwestie ekonomiczne oraz ograniczone miejsce na cmentarzach.

Kościół katolicki mimo, że nie popiera kremacji, w instrukcji “Ad Resurgendum Cum Christo” pozwolił na stosowanie tego procesu, przy zastrzeżeniu, że prochy będą pochowane w poświęconej ziemi, czyli na cmentarzu.

urna w dłoniach

Na czym polega kremacja?

Kremacja, nazywana też spopieleniem zwłok, jest jednym z etapów związanych z pochówkiem. Polega na spaleniu ciała zmarłego w specjalnie przystosowanym do tego celu piecu kremacyjnym. Po wykonaniu tego procesu, popioły zmarłego zostają umieszczone w urnie, razem z którą są transportowane na miejsce uroczystości pogrzebowej.

Proces kremacji wymaga użycia tak zwanej trumny kremacyjnej, którą najczęściej wykonuje się z kartonu lub drewna. Ulega ona spopieleniu razem z ciałem osoby zmarłej. Trumny kremacyjne to przedmioty pozbawione elementów, których nie dałoby się spopielić. Nie zawierają komponentów metalowych (różnego rodzaju okuć czy zdobień), nie są malowane ani lakierowane.

 

Po procesie kremacji

Ciało po procesie kremacji zamienia się w proch i przechowywane jest w urnach. Większość cmentarzy w Polsce posiada już kolumbaria. Są to kamienne lub betonowe segmenty, w których składa się urny z prochami zmarłych. Istnieje również możliwość złożenia urny w tradycyjnej mogile albo w grobowcu.

Cała ceremonia pogrzebowa może wyglądać tak samo, jak w przypadku pochówku z trumną – jedyną różnicą że ciało nie jest transportowane w trumnie, lecz w formie spopielonej w urnie. Zależnie od wybranej przez bliskich zmarłego formy uroczystości, może odbyć się msza święta lub przemówienie okolicznościowe na cmentarzu. W następnej kolejności, jeśli takie jest życzenie rodziny, następuje przyjmowanie kondolencji od przybyłych żałobników.